ຂໍໂທກັບຄືນ

ນະໂຍບາຍການສໍາຮອງ:

  • ຊາວອິນເດຍທີ່ບໍ່ຢູ່ອາໄສ / ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເພື່ອຜະລິດຫນັງສືຜ່ານແດນແລະວີຊາບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາເຊັກອິນ.
  • ບັນດາປະເທດອິນເດຍທີ່ມີມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເພື່ອຜະລິດໃນເວລາທີ່ເຂົ້າເຊັກອິນ.
  • ການຢືນຢັນການຈອງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າຂອງ 100% ໃນເວລາເຮັດການສໍາຮອງ.