ຂໍໂທກັບຄືນ
Ooty Tour

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງກິນອາຫານທ່ຽງທົວ

ການເດີນທາງເປັນຄວາມສຸກ! ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຕ່ການວາງແຜນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພຽງເລັກນ້ອຍສໍາລັບບາງຄົນ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງວາງແຜນເປັນ ...