ຂໍໂທກັບຄືນ
ທົວທາງຕະວັນອອກສຽງເຫນືອ

ປະສົບການຕະວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງອິນເດຍໂດຍຜ່ານທັດສະນະທີ່ມີສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີທັກສະທີ່ມີທ່ອນແຫ້ງ Sand Peaks

ຫນຶ່ງໃນຂົງເຂດນ້ອຍທີ່ສຸດ explored ແລະຂ້ອນຂ້າງ mysterious ຂອງປະເທດອິນເດຍ, ພາກຕາເວັນອອກອິນເດຍແມ່ນສະຫວັນເປັນ incredible ສຸດ ...