ຄ່າທົວ: ຕໍ່ຄົນຕໍ່ພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວ (ໃນະຮູປີ)

ອັດຕາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະບຸນ (ໄລຍະ Durga puja, ປີໃຫມ່ & ໄລຍະເວລາ Chistmass, ວັນພັກແຫ່ງຊາດ, ໄລຍະເວລາ RathaYatra, ໄລຍະເວລາ Holi)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຄົນ Budget hotel ໂຮງແຮມມາດຕະຖານ Deluxe hotel ໂຮງແຮມຫລູຫລາ
02 Persons 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Persons 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Persons 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Persons 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Persons 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
ຕຽງເສີມ 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00